Seneste nyheder

Fradrag for elafgift

Fradrag for elafgift

Fradrag for elafgift

Fradrag for elafgift i 2020

Godtgørelsessats til procesformål: 88,8 øre/kWh

Godtgørelsessats til varme, komfortkøling og varmt vand: 68,2 øre/kWh

 

Fradrag for elafgift i 2019:

Godtgørelsessats til procesformål: 88,0 øre/kWh

Godtgørelsessats til varme, komfortkøling og varmt vand: 62,5 øre/kWh

 

Fradrag for elafgift i 2018:

Godtgørelsessats til procesformål: 91,0 øre/kWh

Godtgørelsessats til varme, komfortkøling og varmt vand i årets første 4 måneder: 50,7 øre/kWh.
Fra 1. maj er godtgørelsen hertil sat op til: 65,7 øre/kWh

 

Fradrag for elafgift i 2017:

Godtgørelsessats til procesformål: 90,6 øre/kWh

Godtgørelsessats til varme, komfortkøling og varmt vand: 50,5 øre/kWh

 

Fradrag for elafgift i 2016:

Godtgørelsessats til procesformål: 88,1 øre/kWh

Godtgørelsessats til varme, komfortkøling og varmt vand: 50,2 øre/kWh

 

Liberale erhverv kan ikke få fradrag for el afgift anvendt til procesformål. Til gengæld har de mulighed for at få delvist godtgørelse af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand. Det er en betingelse, at elforbruget hertil opgøres efter en konkret måling.

 

CVR-nummer på el faktura

Købers CVR-nummer skal fremgå af el leverandørens fakturaer for at opnå retten til fradrag for el afgift.

Det er den momsregistrerede virksomhed (køber) som er ansvarlig for, at CVR-nummer kommer til at blive anført på fakturaerne.

Denne nye regel trådte i kraft fra 1. april 2016.

 

Læs flere nyheder fra DIN Regnskabspartner HER