Seneste nyheder

momshjælp, momsindberetning, hjælp til moms

Hjælp til moms

Få professionel hjælp til dit momsregnskab.

Det kan være svært som virksomhedsejer at holde styr på moms… –

  • Hvad skal der betales?
  • Hvornår skal momsen indberettes og betales?
  • Hvilke rubrikker skal udfyldes på indberetningen?
  • Hvad kan fratrækkes?
  • Kan vand- og el afgiften fradrages og med hvor meget?

Ved at overlade dette til os, behøver du ikke længere at bekymre dig om frister for momsindberetning og om der betales for lidt eller for meget.

I forbindelse med den løbende bogføring sørger vi for, at momsreglerne bliver overholdt. Ligeledes sørger vi for, at moms indberetninger og betalinger sker til tiden.

 

Momsregnskab

Alle virksomheder med en omsætning over 50.000 kr. om året, skal som regel være momsregistrerede. Der findes dog en række ydelser, som er momsfritaget. I de tilfælde skal virksomheden typisk registreres for lønsumsafgift i stedet. Hvilke ydelser der er momsfritaget fremgår af Momslovens §13.

Et momsregnskab skal som minimum indeholde en konto for udgående afgift (salg) og en konto for indgående afgift (køb). Afregningstidspunktet afhænger af fakturadato og ikke af betalingsdato. Det gælder både for salgsfakturaer og købsfakturaer.

 

Momsafregning

Afregningen og afstemningen sker månedligt, kvartalsvis eller halvårligt, alt efter hvor ofte du er pligtig til at indberette. Angivelsernes perioder afhænger af virksomhedens omsætning på et år.

 

Handel med udlandet

Momsloven er kompleks og der stilles store krav til virksomhedens bogføring og dokumentation. Specielt hvis din virksomhed har handel med udlandet.

I denne forbindelse er der nogle krav til indberetning af salg til andre EU-lande. Ligeledes er der nogle særlige regler omkring beregning af erhvervelsesmoms på køb af varer og ydelser i EU-lande samt 3. lande (lande udenfor EU). Hertil skal der oprettes konti for at kunne holde styr på momsberegning af køb i udlandet.

 

Verificering af EU kunders momsnumre

Hvis du sælger til virksomheder i andre EU-lande uden moms, er du pligtig til at tjekke, om din kunde er momsregistreret i det pågældende EU land. Det skal gøres inden fakturering. Verificering af kundens momsnummer sker via VIES-systemet på Europakommissionens hjemmeside. Det gøres på alle nye eller lejlighedsvise EU kunder. Ved faste kunder skal det gøres en gang i kvartalet som minimum. Dokumentationen på verificeringen skal gemmes, som du skal kunne fremvise ved evt. kontrol fra offentlige myndigheder. Kundens momsnummer skal fremgå på salgsfakturaen. Kundens navn og adresse på salgsfakturaen skal stemme overens med denne oplysning i VIES-systemet. Hvis du ikke kan få verificeret kundens momsnummer, skal du beregne 25% dansk moms på fakturaen.

Ved salg af varer til virksomheder i andre EU-lande skal du kunne dokumentere at varerne er ført ud af Danmark for at kunne fakturere kunden uden moms.

 

Indberetning af EU-salg

Salg til virksomheder i andre EU lande uden moms skal indberettes pr. kunde hver måned. Der kan søges om kvartalsvis indberetning på TastSelv Erhverv. Indberetningsfristen er den 25. i efterfølgende måned. Der skal indberettes både varer og ydelser. Salgets samlede værdi i momsperioden skal indberettes på momsangivelsens rubrik B opdelt på varer og ydelser. De to indberetninger skal stemme og det er et krav at dokumentationen på afstemningen gemmes.

 

Ring 29 66 22 60 eller skriv til os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig på momsområdet.