Seneste nyheder

Lønadministration

Lønadministration

Vil du gerne slippe for at bøvle med lønadministration?

Ved at overlade lønadministration til os, får du en professionel lønservice med høj kvalitet for din virksomhed og dine medarbejdere. Vi sørger for, at lønudbetalinger og indberetninger til SKAT sker rettidigt og korrekt hver måned.

Vi kan også hjælpe dig med, at få lavet et kørselsregnskab, så det overholder de skattemæssige regler på området. Alternativt kan vi anbefale en app til din mobiltelefon, som gør det let og enkelt for dig at styre dit kørselsregnskab.

Lønadministration føres gennem et online lønsystem. Det kan eksempelvis være DanLøn eller Bluegarden. Hvis det er nyt for dig at blive arbejdsgiver, kan vi hjælpe med oprettelse og opsætning af lønsystemet.

 

Vores lønservice indeholder følgende ydelser:

 • Lønkørsel via et lønbureau.
 • Løn udbetalinger til timelønnede og funktionærer.
 • Lønsedler fremsendes elektronisk til medarbejderne.
 • Udbetaling af bestyrelseshonorarer.
 • Pensionsberegninger og afregninger.
 • Udbetaling af kørselsgodtgørelser og rejsediæter.
 • Værdiansættelse af diverse personalegoder, f.eks. bil, telefon og sundhedsordninger.
 • Bogføring af lønbilag.
 • e-Indkomst indberetninger til SKAT.
 • Rettidig betaling af a-skat, am-bidrag, atp og feriepenge.
 • Beregning og udbetaling af provision og bonus.
 • Beregning og afregning af feriepenge til fratrådte funktionærer.
 • Styring af feriedage og ferie-fridage.
 • Udbetaling af ledighedsdage (G-dage)
 • SH betaling.
 • Fritvalgsordning.
 • Anmodning om lønrefusioner f.eks. ved sygdom, barsel og løntilskud.
 • Lønafstemninger.
 • Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata på lønmodtagere.

 

Ring 29 66 22 60 eller skriv, hvis du gerne vil høre mere om lønadministration eller andre regnskabsmæssige ydelser.