Seneste nyheder

Konsulent ydelser

Øvrige ydelser

Udover de beskrevne konsulentydelser på de andre sider, tilbyder vi følgende øvrige ydelser:

 

Opstart af økonomisystem og bogholderi i nystartet virksomhed:

Vi hjælper bl.a. med valg og implementering af digital økonomisystem. Ligeledes assistere vi i forbindelse med løbende vedligeholdelse af økonomisystem.

 

Effektivisering af digitale arbejdsgange og bogholderi:

Vi kan effektivisere og optimere digitale arbejdsgange og afstemningsrutiner i bogholderiet.

 

Vikarservice:

Hvis du er ramt af sygdom i din virksomhed eller bogholderen måske pludselig er stoppet, hjælper vi med at få bund i opgaverne, så regnskabet kan blive ajourført. Det kan også være, at der i en kortere periode er ekstra travlhed og din virksomhed dermed har brug for en ekstra hjælpende hånd.

 

Lagerstyring:

Lagerstyring hjælper dig med at styre dine varebeholdninger, som viser hvilke varer, der ligger på lager med antal og en værdi. Det giver dig også en bedre mulighed for at se, hvad du tjener på varerne. I forbindelse med fakturering bliver vareforbruget på de solgte varer beregnet. Du kender herved straks avancen på disse varer, også kaldet dækningsbidraget. Det giver et mere retvisende billede af din indtjening og dit regnskab, som hvis du ikke kører lagerstyring.

 

Projektstyring:

Omkostninger bogføres på projekter, samt fakturering og efterkalkulation. Dette giver et hurtigt overblik over dækningsbidraget på den enkelte sag.

 

Anlægskartotek og afskrivninger:

Et anlægskartotek bruger du til at holde styr på din virksomheds anlægsaktiver og afskrivninger gennem aktivernes levetid. Anlægsaktiver kan være eksempelvis være ejendomme, indretning af lejede lokaler og driftsmidler. Driftsmidler kan være biler, inventar og IT af en større værdi.

 

Hvis der er andre ydelser, som vi ikke har nævnt, som du har brug for hjælp til, så kontakt os gerne, og lad os se, hvordan vi kan hjælpe dig.