Seneste nyheder

Undervisning Din RegnskabspartnerIndividuel undervisning

Undervisning i bogføring og regnskab

Undervisning og oplæring tilbydes til virksomheder, som selv ønsker at varetage administration og bogføring. Vi kan bl.a. hjælpe med udarbejdelse af en kontoplan, opstart af bogholderi og individuel undervisning i bogføring, moms og regnskabsprogrammer.

.

Vi vejleder og underviser i bl.a.:

 • Hensigtsmæssige administrative rutiner.
 • Bilagsstyring.
 • Debet/kredit bogføring.
 • Dokumentationskrav til bogføringen.
 • Hvilke omkostninger er der momsfradrag for.
 • Afstemninger.
 • Momsopgørelser.
 • Indberetninger til det offentlige.
 • Læse og forstå et regnskab.
.

Oplæringen tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i de opgaver, der skal løses i virksomheden.

Vi kan varetage en løbende kontrol af din bogføring efter nærmere aftale. Herved kan fejl og mangler, der konstateres, blive rettet. Vi vejleder i hvorfor og hvordan det gøres.

Der er også mulighed for, at vi varetager månedsafslutninger, hvor vi foretager diverse periodiseringer og udarbejder månedsregnskaber,  selvom du har valgt selv at udføre de daglige rutiner.

.

Undervisning i brugen af et regnskabsprogram

Vi underviser i brugen af  regnskabsprogrammer. Det kan være e-conomic eller Microsoft Dynamic C5, der er de primære regnskabssystemer, vi arbejder med. Undervisningen tilrettelægges ud fra de behov der er i din virksomhed.

.

Du kan bl.a. blive oplært i følgende:

 • Hvordan der bogføres i en kassekladde.
 • Hvornår skal der bogføres i debet og hvornår i kredit.
 • Hvordan en indbetaling bogføres.
 • Indscanning af bilag.
 • Hvordan oprettes en salgsordre og indkøbsordre.
 • Hvordan laves en salgsfaktura til en kunde.
 • Hvordan et varenummer oprettes.
 • Hvordan kunder og leverandører oprettes og stamdata vedligeholdes.
 • Hvordan en ny finanskonto oprettes.
 • Hvilke momskoder skal anvendes og hvornår.
 • Hvordan en leverandørfaktura bogføres.
 • Bankafstemning.
 • Udskrivning af balancer mv.

.

Hvis du har brug for at arbejde med regneark og ikke har prøvet det før, kan vi oplære dig i at anvende Excel.

Ring eller skriv, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan vi kan oplære dig i bogholderimæssige opgaver.